กกท.โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำนักเรียนจากโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ

Post Content

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/