เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2023

กำหนดการการแข่งขันการแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2023 ระเบียบการแข่งขันการแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2023 1. เรื่องเชิญทีมร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ภาคเหนือ 2. เรื่องเชิญทีมร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. เรื่องเชิญทีมร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ภาคใต้ 4. เรื่องเชิญทีมร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ภาคตะวันออก 5. เรื่องเชิญทีมร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ภาคกลาง ลิงค์รับสมัคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลาง

กำหนดการการแข่งขันการแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2023

ระเบียบการแข่งขันการแข่งขัน “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2023

1. เรื่องเชิญทีมร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ภาคเหนือ

2. เรื่องเชิญทีมร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. เรื่องเชิญทีมร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ภาคใต้

4. เรื่องเชิญทีมร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ภาคตะวันออก

5. เรื่องเชิญทีมร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ภาคกลาง

ลิงค์รับสมัคร
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/