Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ

การแข่งขัน SINGHA-SAT Nakhon Nayok Championship 2023 ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2566 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 31 ก.ค. เวลา 5.30-9.30 น. วันที่ 2-3 ส.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 4-5 ส.ค. เวลา 5.30-8.30 น.

การแข่งขัน SINGHA-SAT Nakhon Nayok Championship 2023 ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2566 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 31 ก.ค. เวลา 5.30-9.30 น.
วันที่ 2-3 ส.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 4-5 ส.ค. เวลา 5.30-8.30 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/