Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ

การแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Khao Yai 2023 ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2566 ณ สนามเขาใหญ่ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน 24 ก.ค. เวลา 5.30-8.30 น. 26-27 ก.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. 28 ก.ค. เวลา 6.00-8.30 น.

การแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Khao Yai 2023 ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2566 ณ สนามเขาใหญ่ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน

24 ก.ค. เวลา 5.30-8.30 น.
26-27 ก.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
28 ก.ค. เวลา 6.00-8.30 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/