สมาคมวอลเลย์แถลงข่าวจัดศึก เอสโคล่า ยู​16 ประจำปี 2566

วันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 11.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (ปีที่ 34) ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ภายในงานมี นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอํานวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย, นายโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน รองผู้อํานวยการฝ่ายกีฬา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด(มหาชน) ผู้แทน บริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด ผู้ผลิตเครื่องดื่ม “เอสโคล่า”, นายพีรเมธ นิมากร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด …

วันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 11.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคล่ารุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (ปีที่ 34) ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ภายในงานมี นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอํานวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย, นายโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน รองผู้อํานวยการฝ่ายกีฬา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด(มหาชน) ผู้แทน บริษัท ไทยดริ้งค์ จํากัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มเอสโคล่า”, นายพีรเมธ นิมากร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด และ นายนิวรณ์ แสงวิสุทธ์ิ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมกันแถลงข่าว

นายสมาคมกล่าวว่าสำหรับการจัดการแข่งขัน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ก็อยู่แผนการพัฒนาของสมาคมวอลเลย์บอล ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รุ่นนี้ก็ถือเป็นรุ่นกลางน้ำ เป็นรุ่นที่เห็นแววเติบโตไปสู่รุ่น 18 ปี ฉะนั้นรุ่นนี้มีความสำคัญ ผู้ฝึกสอนทีมใหญ่หลายทีม ก็จะส่งแมวมองไปดูนักกีฬาเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีม ถือเป็นวัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา

กําหนดการแข่งขัน ดังนี้

1. รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 66 ณ ยิมโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
2.
รอบคัดเลือกภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-17 สิงหาคม 66 ณ ยิมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
3.
รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน) ระหว่างวันท่ี 20-27 สิงหาคม 66 ยิมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ
4.
รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 4 กันยายน 66 ณ ยิมสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 5. รอบคัดเลือกภาคกลาง ระหว่างวันที่ 15-22 กันยายน 66 ณ โรงยิม 4,000 ท่ีนั่ง สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
6.
รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ระหว่างวันท่ี 21-28 กันยายน 66 ณ ยิมโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
7.
รอบคัดเลือกภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 8-15 ตุลาคม 66 ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง

8.รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง และ ยิมเนเซียม 1 สนามกีฬาตรัง เทศบาลนครตรัง จ.ตรัง

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/