กกท. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬารายการ SAT ISAN SPORTS FEST 2023 เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการ SAT ISAN SPORTS FEST 2023 โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬา นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์ ผู้บริหาร กกท. ผู้บริหาร จ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับการแข่งขันกีฬารายการ SAT ISAN SPORTS FEST 2023 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬา ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ และเพื่อเป็นการสร้างนักกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในระดับภูมิภาคไปสู่ระดับประเทศ อีกทั้งการแข่งขันครั้งนี้จะสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กและเยาวชน ให้หันมาสนใจกีฬามากยิ่งขึ้น
การแข่งขันกีฬารายการ SAT ISAN SPORTS FEST 2023 กำหนดจัดในพื้นที่ 3 จังหวัด โดยการจัดแข่งขันครั้งแรกจะมีขึ้นที่ จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566 นี้ ครั้งที่ 2 ที่ จ.สุรินทร์ และครั้งที่ 3 ที่ จ.ชัยภูมิ ในเดือนกันยายน นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังมีกิจกรรม SPORTS EXPO เวทีกิจกรรมสันทนาการ และการออกบูธขายสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่จะเป็นจุดดึงดูดในการจับจ่ายใช้สอยของนักกีฬา ตลอดจนผู้ติดตาม นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ประชาสัมพันธ์ กกท. / 15 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/