Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ

การแข่งขัน SINGHA-SAT Chonburi Classic 2023 ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2566 ณ สนามเทรชเชอร์ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 17 ก.ค. เวลา 5.30-9.30 น. วันที่ 19 ก.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 20 ก.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 21 ก.ค. เวลา 5.30-9.00 น. วันที่ 22 ก.ค. เวลา 5.30-9.00 น.

การแข่งขัน SINGHA-SAT Chonburi Classic 2023 ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2566 ณ สนามเทรชเชอร์ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 17 ก.ค. เวลา 5.30-9.30 น.
วันที่ 19 ก.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 20 ก.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 21 ก.ค. เวลา 5.30-9.00 น.
วันที่ 22 ก.ค. เวลา 5.30-9.00 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/