สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลบ้านเต่า วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
นายเอกอนันต์ พงศ์คณาวุฒิ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ร่วมมอบอุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลบ้านเต่า โดยมี นายประดิษฐ์ เจริญธรรม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเต่า เป็นผู้แทนรับมอบ
พร้อมด้วย นายสุวิทย์ ชนชี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเต่า ,
นายอนุชิต พื้นหินลาด รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเต่า ,
นายช่วย ผานิล เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายสำราญ อุปถัมภ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี , นางรัตนาภรณ์ ชำนาญเวช ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเต่า , จ่าเอกเฉลิมพล พิมอุบล หัวหน้าสำนักปลัดฯ ,
นางสาวอนงค์ นิลไสล ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นายไพวรรณ บุตรศรี ผู้อำนวยการกองช่าง , นางสาวกัญญาภัค เพียวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม , นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นชม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ , นายไพโรจน์ แก้วประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น , นายพรวีระ แผ่นทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น , นายทรงพล สมตัว
ผู้ชำนาญการประจำการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , นายจักรกฤช แผ่นทอง สมาชิกเทศบาลบ้านแท่น , นายพนม มูลสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเต่า , นายกณิฏฐ์ อนันเต่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเต่า , นายสืบพงษ์ วงษ์เพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดองขิงแคง , นายสมบัติ ปัตพี กำนันตำบลบ้านเต่า และ ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th