สมาคมลูกยางเปิดโครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนสู่ระดับอาชีพ 2566

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดโครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติ ประจำประเทศไทย ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม อุปนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และประธานฝ่ายกีฬาวอลเลย์อาชีพ, นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ประธานฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, และพันจ่าอากาศเอกนัฐพงศ์ เกษาพันธ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาวอลเลย์บอลของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน รวมทั้งต้องมีศักยภาพที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพ รวมทั้งมีการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล ให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย ให้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อในไปใช้ในการพัฒนา ทีมกีฬา และตนเอง ให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ฝึกสอนระดับอาชีพที่มีคุณภาพ โดยการอบรมจะเป็นการอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ สำหรับโครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดโครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติ ประจำประเทศไทย ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม อุปนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และประธานฝ่ายกีฬาวอลเลย์อาชีพ, นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ประธานฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, และพันจ่าอากาศเอกนัฐพงศ์ เกษาพันธ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิด

โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาวอลเลย์บอลของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลอย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน รวมทั้งต้องมีศักยภาพที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพ รวมทั้งมีการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล ให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย ให้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อในไปใช้ในการพัฒนา ทีมกีฬา และตนเอง ให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ฝึกสอนระดับอาชีพที่มีคุณภาพ โดยการอบรมจะเป็นการอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ

สำหรับโครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน เป็นผู้ฝึกสอนระดับอะคาเดมี่สโมสร โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม โดยมีนายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หรือโค้ชอ๊อด เป็นผู้กำหนดหลักสูตรและวิทยากรหลักของโครงการ นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล มาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการด้วย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/