สมาคมลูกยางเผยรายชื่อนักตบชายลุยศึก ชาเลนจ์ คัพ 2023

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล เอวีซี ชาเลนจ์ คัพ 2023 โดยมีรายชื่อดังนี้ เซตเตอร์ บุญญฤทธิ์  วงศ์ธร มาวิน  มณีวงษ์ หัวเสา อนุตร  พรมจันทร์ นภาเดช  พินิจดี อนุรักษ์  พันธุ์รัมย์ อัศนพรรณ  จันทจร บอลเร็ว กฤษฎา นิลไสว ชยุตม์  คงเรือง ฐากร  ช่วยมี ประเสริฐ  ปิ่นแก้ว บีหลัง ธนทัต  ทวีรัตน์ คริสโตเฟอร์ อาลิ  อุปคำ ตัวรับอิสระ ธนภัทร์  เจริญสุข ศิวดล  สันหาธรรม เจ้าหน้าที่ ร.ท.วีระเมธร์  เพลิงสงเคราะห์ : ผู้จัดการทีม พัค คีวอน : หัวหน้าผู้ฝึกสอน น.ท.มนต์ชัย  สุภจิรกุล : ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พ.อ.อ.ฐิติรัชต์  …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล เอวีซี ชาเลนจ์ คัพ 2023 โดยมีรายชื่อดังนี้

เซตเตอร์

บุญญฤทธิ์  วงศ์ธร

มาวิน  มณีวงษ์

หัวเสา

อนุตร  พรมจันทร์

นภาเดช  พินิจดี

อนุรักษ์  พันธุ์รัมย์

อัศนพรรณ  จันทจร

บอลเร็ว

กฤษฎา นิลไสว

ชยุตม์  คงเรือง

ฐากร  ช่วยมี

ประเสริฐ  ปิ่นแก้ว

บีหลัง

ธนทัต  ทวีรัตน์

คริสโตเฟอร์ อาลิ  อุปคำ

ตัวรับอิสระ

ธนภัทร์  เจริญสุข

ศิวดล  สันหาธรรม

เจ้าหน้าที่

..วีระเมธร์  เพลิงสงเคราะห์ : ผู้จัดการทีม

พัค คีวอน : หัวหน้าผู้ฝึกสอน

..มนต์ชัย  สุภจิรกุล : ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

...ฐิติรัชต์  กาศอุดม : ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

นางสาวสุวธิดา วุฒิจารีเลิศสกุล : เจ้าหน้าที่ทีม

นพ.ฉกาจ  ผ่องอักษร : แพทย์ประจำทีม

นางสาวรัตน์กมล  จิระอำนวยพร : นักกายภาพ

สำหรับการแข่งขันเอวีซี ชาเลนจ์ คัพ 2023 ครั้งที่ 4 จะแข่งขันที่เมืองไทเป ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2566 โดยในรอบแรกทีมไทยอยู่ในกลุ่ม บี. ร่วมกับ ซาอุดิอาระเบีย และ เกาหลีใต้

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/