สมาคมวอลเลย์บอลจัดโครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัด โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ (Excellent Players) ประจำปี 2566 ณ ห้องอวย เกตุสิงห์ ชั้น 2 ศุนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย พร้อมด้วย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ประธานฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และ นางสาววิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเหล่า 7 เซียน และผู้ฝึกสอนประจำโครงการ ร่วมแถลงเปิดโครงการ โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ (Excellent Players) เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนากีฬาอาชีพภายใต้โปรเจค Progress to Success (ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จ)  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชน ที่สังกัดสโมสรกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพในประเทศไทย ให้มีองค์ความรู้ มีทักษะ …

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 . สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัด โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ (Excellent Players) ประจำปี 2566 ณ ห้องอวย เกตุสิงห์ ชั้น 2 ศุนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย พร้อมด้วย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ประธานฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และ นางสาววิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเหล่า 7 เซียน และผู้ฝึกสอนประจำโครงการ ร่วมแถลงเปิดโครงการ

โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ (Excellent Players) เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนากีฬาอาชีพภายใต้โปรเจค Progress to Success (ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จ)  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชน ที่สังกัดสโมสรกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพในประเทศไทย ให้มีองค์ความรู้ มีทักษะ และมีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่จะก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างมีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาอาชีพ และนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง 7 เซียน โดยโครงการนี้มีนักกีฬาระดับเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน ชาย 35 คน หญิง 35 คน

โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 ซึ่งจะมีโครงการค่ายส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนไทยไปต่างประเทศ (Youth Athletes Development Camp) ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดที่คัดเลือกนักกีฬาที่มีศักยภาพจากโครงการ Excellent Player จำนวน 30 คน ชาย 15 คน และหญิง 15 คน ไปศึกษาดูงานและฝึกซ้อม ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นกับทีมสโมสรชั้นนำ ได้แก่ เจที มาร์เวลลัส, พานาโซนิค แพนเธอร์ และ วิคตอเรีย ฮิเมจิ

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/