ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล ประจำปี 2566

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล ประจำปี 2566 โดยการแข่งขันฯ ในปีนี้จะกระจายการแข่งขันไปทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ทั้งกฎ กติกา สถานที่จัดการแข่งขัน การชมและเชียร์ รวมไปถึงการส่งเสริมให้มวยไทยเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงานและอาชีพให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

สำหรับการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล ประจำปี 2566 ครั้งต่อไป เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศโซนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้ารับชมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/