สมาคมลูกยางปิดโครงการพัฒนาผู้ตัดสินสู่ระดับอาชีพ 2566

หลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดโครงการพัฒนาผู้ตัดสินสู่ระดับอาชีพ 2566 ณ ห้องอวย เกตุสิงห์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้เสร็จสิ้นโครงการเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 23 มิถุนายน โครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับอาชีพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566  ดดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลให้มีมาตรฐานระดับมืออาชีพและเพิ่มจำนวนผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพของประเทศไทยให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันทุกระดับที่จัดขึ้นทั่วประเทศโดยสมาคมฯได้เชิญผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติมาเป็นวิทยากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกามารยาทในตัดสินการแข่งขันอย่างมีจรรยาบรรณและมีความซื่อสัตย์ในการตัดสินกีฬาให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและยุติธรรมซึ่งจะส่งผลให้การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากโครงการอบรมผู้ตัดสินแล้ว ยังมีโครงการพัฒนาผู้ฝึกสอน และการพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนสู่ระดับอาชีพอีกด้วย    

หลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดโครงการพัฒนาผู้ตัดสินสู่ระดับอาชีพ 2566 ณ ห้องอวย เกตุสิงห์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้เสร็จสิ้นโครงการเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 23 มิถุนายน

โครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับอาชีพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566  ดดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลให้มีมาตรฐานระดับมืออาชีพและเพิ่มจำนวนผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพของประเทศไทยให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันทุกระดับที่จัดขึ้นทั่วประเทศโดยสมาคมฯได้เชิญผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติมาเป็นวิทยากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกามารยาทในตัดสินการแข่งขันอย่างมีจรรยาบรรณและมีความซื่อสัตย์ในการตัดสินกีฬาให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและยุติธรรมซึ่งจะส่งผลให้การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

นอกจากโครงการอบรมผู้ตัดสินแล้ว ยังมีโครงการพัฒนาผู้ฝึกสอน และการพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนสู่ระดับอาชีพอีกด้วย

 

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/