นายกเมธีหารือผู้บริหารกอล์ฟจีนผลักดันวงการกอล์ฟอาชีพร่วมกัน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 คุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ตอนรับคณะผู้บริหารสมาคมกอล์ฟจากประเทศจีน เพื่อหารือความร่วมมือกันผลักดันวงการกอล์ฟอาชีพของทั้ง 2 ประเทศ และส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย โดยผู้บริหารจากสมาคมกอล์ฟจีนได้มีการหารือความร่วมมือในลักษณะนี้กับสมาคมกอล์ฟหลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เกิดการสนับสนุน ส่งเสริม แลกเปลี่ยน และพัฒนาวงการกอล์ฟอาชีพร่วมกัน ยกตัวอย่างความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพร่วมกัน, การสนับสนุนโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟ, การแลกเปลี่ยนนักกีฬา โค้ช และบุคลากรกีฬากอล์ฟ, การแบ่งปันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีร่วมกัน นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกอล์ฟให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 คุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ตอนรับคณะผู้บริหารสมาคมกอล์ฟจากประเทศจีน เพื่อหารือความร่วมมือกันผลักดันวงการกอล์ฟอาชีพของทั้ง 2 ประเทศ และส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

โดยผู้บริหารจากสมาคมกอล์ฟจีนได้มีการหารือความร่วมมือในลักษณะนี้กับสมาคมกอล์ฟหลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เกิดการสนับสนุน ส่งเสริม แลกเปลี่ยน และพัฒนาวงการกอล์ฟอาชีพร่วมกัน

ยกตัวอย่างความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพร่วมกัน, การสนับสนุนโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟ, การแลกเปลี่ยนนักกีฬา โค้ช และบุคลากรกีฬากอล์ฟ, การแบ่งปันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีร่วมกัน

นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกอล์ฟให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายกเมธีหารือผู้บริหารกอล์ฟจีนผลักดันวงการกอล์ฟอาชีพร่วมกัน
1 of 4

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/