ประกาศรายชื่อนักตบสาวยู 21 ผ่านคัดเลือกรอบแรก

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 21 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยมีรายชื่อดังนี้ ตัวรับอิสระ ธิดารัตน์ หมีนพราน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม (164) ปาริตา ทองคำ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (163) โชติรส เซี่ยงย่อง : มหาวิทยาลัยรังสิต (171) หัวเสา ปริยฉัตร ยางทอง : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (175) จันทิมา นรทัด : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (171) สิริวัลย์ ดีแก้ว : มหาวิทยาลัยศรีปทุม (177) ปิยวรรณ พุทธรอด : มหาวิทยาลัยศรีปทุม (169) ภิญญดา โต๊ะพ่อ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (173) อัมพา สนสุรัตน์ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 21 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยมีรายชื่อดังนี้

ตัวรับอิสระ

ธิดารัตน์ หมีนพราน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม (164)

ปาริตา ทองคำ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (163)

โชติรส เซี่ยงย่อง : มหาวิทยาลัยรังสิต (171)

หัวเสา

ปริยฉัตร ยางทอง : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (175)

จันทิมา นรทัด : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (171)

สิริวัลย์ ดีแก้ว : มหาวิทยาลัยศรีปทุม (177)

ปิยวรรณ พุทธรอด : มหาวิทยาลัยศรีปทุม (169)

ภิญญดา โต๊ะพ่อ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (173)

อัมพา สนสุรัตน์ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (174)

กันตพร เทพาลุน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (178)

บีหลัง

เนตรนภา บุญเกื้อ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (176)

เบญจมภรณ์ สิงห์จัตุรัส : มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต ชลบุรี (176)    

อชิรญาภรณ์ กำใจบุญ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (180)

เกวลิน เชื้อเมืองพาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (174)

นันท์นภัส มูลจะคำ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม (175)

ขวัญณภัทร นวลวรรณ์ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (172)

บอลเร็ว

วารุณี การรัมย์ : วิทยาลัยนครราชสีมา (182)

รัชฎาภรณ์ ชูป้าน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (178)

สุชานันท์ แน่นอุดร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (180)

ปริชมน คำสุวรรณ์ : วิทยาลัยนครราชสีมา (178)

อรปรียา ภูศรีโสม : โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา (179)

นันทิกานต์ ธัญญะภู : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (178)

กัญญาณัฐ พลมะศรี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (175)

ภิญญดา ทองฤทธิ์ : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (170)

เซตเตอร์

นัฐกฤตา เจือกโว้น : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (173)

ธนวรรณ อรุณเมือง : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (172)

ชลันธร ตงธิ : โรงเรียนเทพมงคลรังษี (172)

ศศิประภา มณีวงษ์ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์ (175)

ดลพร สินโพธิ์ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (175)

นักกีฬาที่มีรายชื่อผ่านการคัดตัวในช่วงที่ 1 จะต้องเข้าคัดเลือกความสามารถทางด้านทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.. 2566 2565 เวลา 09:00 – 15:00 . ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี  ทั้งนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะเป็นผู้รับผิดชอบที่พักและอาหารให้กับนักกีฬาที่เข้าคัดเลือกในช่วงที่ 2

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง อายุต่ำกว่า 21 ปี ชิงแชมป์โลก 2023 จะแข่งขันที่ เมืองเลออน และเมืองอากวัสกาเลียนเตส ประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 17-26 สิงหาคม 2566 โดยทีมชาติไทยถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม เอ. ร่วมกับ เม็กซิโก เจ้าภาพ, อียิปต์ และ ญี่ปุ่น อดีตแชมป์ปี 2019

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/