Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ

การแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2023 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 19 มิ.ย. เวลา 5.30-8.30 น. วันที่ 21 มิ.ย. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 22 มิ.ย. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 23 มิ.ย. เวลา 6.00-8.30 น.

การแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2023 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 19 มิ.ย. เวลา 5.30-8.30 น.
วันที่ 21 มิ.ย. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 22 มิ.ย. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 23 มิ.ย. เวลา 6.00-8.30 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/