ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 9 NATIONAL BODYBUILDING COACHING CERTIFICATE COURSE (NBCC)

**หากไม่มีรายชื่อของท่าน**

 

กรุณาติดต่อ inbox facebook   
เพจสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
หรือ ติดต่อ 092-278-6816

ภายในวันจันทร์ที่  19  มิถุนายน  2566

เวลา 09.00 – 17.00 น.   

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th