Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ

การแข่งขัน SINGHA-SAT Cha-am Championship 2023 ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2566 ณ สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 8 พ.ค. เวลา 5.30-9.30 น. วันที่ 10 พ.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 11 พ.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 12 พ.ค. เวลา 5.30-9.00 น. วันที่ 13 พ.ค. เวลา 5.30-9.00 น.

การแข่งขัน SINGHA-SAT Cha-am Championship 2023 ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2566 ณ สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 8 พ.ค. เวลา 5.30-9.30 น.
วันที่ 10 พ.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 11 พ.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 12 พ.ค. เวลา 5.30-9.00 น.
วันที่ 13 พ.ค. เวลา 5.30-9.00 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/