สมาคมลูกยางประกาศรายชื่อนักตบชายยู 16 เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมศึกชิงแชมป์เอเชีย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง โดยมีรายชื่อดังนี้ หัวเสา ปิติภัทร แก้วรัตน์ : โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” จ.ชลบุรี (187) เพชรกล้า สิงห์ซอม : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (179) สรวิชญ์ จันทิมา : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ (184) รุ่งวิไกร วะลัยใจ : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (180) กฤษดา กมลสินธุ์ : โรงเรียน อบจ.เลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) จ.เลย (173) นครินทร์ เพประโคน : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรรบุรี (180) สรศักดิ์ พูลสนอง : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี (178) บีหลัง ณัฐกรณ์ เปียนขุนทด : …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง โดยมีรายชื่อดังนี้

หัวเสา
ปิติภัทร แก้วรัตน์ : โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” จ.ชลบุรี (187)
เพชรกล้า สิงห์ซอม : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (179)
สรวิชญ์ จันทิมา : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ (184)
รุ่งวิไกร วะลัยใจ : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (180)
กฤษดา กมลสินธุ์ : โรงเรียน อบจ.เลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) จ.เลย (173)
นครินทร์ เพประโคน : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรรบุรี (180)
สรศักดิ์ พูลสนอง : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี (178)

บีหลัง
ณัฐกรณ์ เปียนขุนทด : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (182)a
จิราวัฒน์ สุมามาลย์ : โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น (182)

บอลสั้น
พัทรภูมิ บุญสังข์ : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี (186)
ปรัชญา แซ่ตัน : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 จ.นนทบุรี (185)
ธนภัทร นางาม : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 จ.นนทบุรี (190)
โชคชัย เสียงเย็น : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (190)
นพพร สัตย์ซื่อ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (190)
อดิเทพ ทามะ : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (182)
เกียรติพงศ์ ภพสุวรรณ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (189)

เซตเตอร์
ภาณุพงศ์ นิวัชชาติ : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี (171)
วราวุฒิ วรรณโส : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (180)
ณัฐธพงษ โชระเวก : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (177)
รัฐติมากรณ์ เพ็งโสภา : โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น (175)

ตัวรับอิสระ
ภัคพงศ์ กว้างนอก : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี (175)
ภัฏชกุลธ์ วิเชียรเครือ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (170)
นัฐภัทร แสนน้ำเที่ยง : โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น (173)

นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเข้ารายงานตัว และเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยสิ่งของที่ต้องเตรียมมาได้แก่ หมอน ผ้าห่ม ของใช้ส่วนตัวและของใช้ที่จำเป็น

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี ครั้งที่ 1 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2566 ที่เมืองทาชเคนต์ ประเทศอุสเบกิสถาน

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/