ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหา คัดเลือก ผู้รับสิทธิดำเนินการบริหารสิทธิประโยชน์ของ “การจัดการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ โมโต จีพี ประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙ (๔ ปี)”

Post Content

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/