สมาคมลูกยางเตรียมจัดศึกชายหาด เอวีซี บีช ทัวร์ และ เวิลด์ บีช โปร ทัวร์

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “เอสโคล่า” เอวีซี บีช ทัวร์ สมิหลา โอเพ่น ครั้งที่ 22  และ การแข่งขัน Volleyball World Beach Pro Tour Futures ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ภายในงานมี นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย, คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้แทน บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่ม “เอสโคล่า”, นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นางปุณณานันท์ ทองหยู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล …

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “เอสโคล่า” เอวีซี บีช ทัวร์ สมิหลา โอเพ่น ครั้งที่ 22  และ การแข่งขัน Volleyball World Beach Pro Tour Futures ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

ภายในงานมี นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย, คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้แทน บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่ม “เอสโคล่า”, นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นางปุณณานันท์ ทองหยู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “เอสโคล่า” เอวีซี บีช ทัวร์ สมิหลา โอเพ่น ครั้งที่ 22 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 14 – 17 เมษายน 2566 ณ บริเวณชายหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา มีทีมเข้าร่วม 48 ทีม แบ่งเป็นทีมชาย 24 ทีม ประกอบไปด้วย ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, สิงค์โปร์, มาเลเซีย, คาซัคสถาน, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง, จีน, หมู่เกาะนอร์ทเทิร์น มารีนา และ ไทย ส่วนทีมหญิงมี 24 ทีม ประกอบไปด้วย ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, สิงค์โปร์, มาเลเซีย, คาซัคสถาน, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง, จีน, วานูอาตู และ ไทย

นักกีฬาทีมไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน “เอสโคล่า” เอวีซี บีช ทัวร์ สมิหลา โอเพ่น ครั้งที่ 22 

ประเภททีมชาย 

พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ – ปรวิทย์  เตาวะโต (ไทย 1)

สุรินทร์ จงกลาง – ดุลวินิจ แก้วใส  (ไทย 2)

บัลลือ นาคประคอง – อินทัช เตชะกิจวรกุล (ไทย 3)

ณัฐนนท์ อินเขียว – เนติธร มุนีกูล (ไทย 4)

ประเภททีมหญิง 

วรพีรชยากร  ก้องภพศรุตาวดี – ธาราวดี  นาราพรลภัส (ไทย 1)

ชรันรัตน์วดี  พัชรมัยนฤภร – วรณัชชยากรณ์ พีรชยาไกรเลิศ (ไทย 2)

พัชราพร สีหะวงศ์ – สมิตตา ศรีมะโรงนาม (ไทย 3)

สลิลดา มุงคล – สมฤดี เกิดแก้ว (ไทย 4)

ส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด Volleyball World Beach Pro Tour Futures จะแข่งขันระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 2566 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดปากบารา จังหวัดสตูล มีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น 55 ทีมแบ่งเป็นทีมชาย 28 ทีมประกอบไปด้วย ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ลิทัวเนีย, นิวซีแลนด์, คาซัคสถาน, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรีย, เยอรมนี, สวิสเซอร์แลนด์, แกมเบีย, ฝรั่งเศส, โปแลนด์, ฟินแลนด์, และ ไทย

ประเภททีมหญิงมีทั้งสิ้น 27 ทีมได้แก่ ออสเตรเลีย, วานูอาตู, ญี่ปุ่น, ลิทัวเนีย, อิสราเอล, เอสโตเนีย, นิวซีแลนด์, แคนาดา, สิงคโปร์, สาธารณรัฐเช็ค, คาซัคสถาน, สวีเดน, สหรัฐอเมริกา, ไซปรัส, อินโดนีเซีย และ ไทย

นักกีฬาทีมไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด Volleyball World Beach Pro Tour Futures

ประเภททีมชาย 

พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ – ปรวิทย์  เตาวะโต (ไทย 1)

สุรินทร์ จงกลาง – ดุลวินิจ แก้วใส  (ไทย 2)

บัลลือ นาคประคอง – อินทัช เตชะกิจวรกุล (ไทย 3)

ณัฐนนท์ อินเขียว – เนติธร มุนีกูล (ไทย 4)

วชิรวิชญ์ หมวดผา – ชัชวาลย์ จันทร์ชื่น (ไทย 5)

ภูธเนตร คำเต้า – วิชญา วิเศษการ (ไทย 6)

กิตติธัช คมขำ – พิชากร นะราธร (ไทย 7)

ประเภททีมหญิง 

วรภัสสร  รดารงค์  – ธนะรัศมิ์ฐา  อุดมฉวี  (ไทย 1)

ชรันรัตน์วดี  พัชรมัยนฤภร – วรณัชชยากรณ์ พีรชยาไกรเลิศ (ไทย 2)

พัชราพร สีหะวงศ์ – สมิตตา ศรีมะโรงนาม (ไทย 3)

รำไพพฤทธิ์  นุ่มวงศ์ – กัลป์ชนานันต์ จิรัชยาพรวดี (ไทย 4)

สลิลดา มุงคล – สมฤดี เกิดแก้ว (ไทย 5)

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/