นครสวรรค์เกมส์” ปิดฉากประทับใจ พร้อมส่งต่อให้กับ “ราชบุรีเกมส์” ปี 2567

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้บริหาร กกท. และนักกีฬาจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมในพิธี ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว นั้น กกท. ต้องขอแสดงความชื่นชมจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปตามวัตถุประสงค์และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ ส่งผลให้นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนภายในจังหวัด ต่างก็มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยถึงภาพรวมการแข่งขันกีฬากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ในครั้งนี้ว่า การแข่งขัน “นครสวรรค์เกมส์” ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 ใน 46 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 16,346 คน มีการชิงชัย 720 เหรียญทอง โดย อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ 144 เหรียญทอง อันดับ 2 จังหวัดชลบุรี 55 เหรียญทอง และอันดับ 3 จังหวัดเชียงใหม่ 53 เหรียญทอง ตามลำดับ ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ได้ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาสีขาว ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึก และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ส่งผลให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนนักกีฬา บุคลากรกีฬาได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น และได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ สรุปได้ว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสําเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ทำให้เกิดการสร้างรายได้ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเงินหมุนเวียนประมาณ 850 ล้านบาทสำหรับชุดการแสดงในพิธีปิดการเเข่งขันกีฬาเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่ 38 เจ้าภาพโชว์ 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1. นครแห่งสวรรค์สรรค์สร้าง, ชุดที่ 2. มหัศจรรย์แห่งมิตรไมตรี และชุดที่ 3. ไฟฝันนิรันดร ก่อนจะดับไฟในกระถางคบเพลิง พร้อมมอบธงประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ให้ กับจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งมีน้องยินดีเป็นมาสคอตประจำการแข่งขัน และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ซึ่งมีลุงโอ่งมังกร เป็นมาสคอตประจำการแข่งขัน ณ จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ กกท. 3/4/2566

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/