ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ ลานหน้าอุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายภิญโญ นิโรจน์
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ในวันที่ 29  มีนาคม 2566 ณ ลานหน้าอุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์

GALLERY

Day 1 – กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ (เพาะกาย)

Day 2 – กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ (เพาะกาย)

Day 3 – กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ (เพาะกาย)

Day 4 – กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ (เพาะกาย)

Day 5 – กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ (เพาะกาย)

Day 6 – กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ (เพาะกาย)

Day 7 – กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ (เพาะกาย)

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th

Related posts:

เปิดรับสมัครแล้ว!!! การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 9 “9TH NATION...
คณะกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา ร่วมกับ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านมาร่วมออกก...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (MR.THAILAND 2023)
คณะกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา ร่วมกับ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอ...
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ 17th South East Asian Bodybuilding and Physique S...
เปิดรับสมัครแล้ว!!! การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand Muscle and Physique Championships...