ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ ลานหน้าอุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ประเภทกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายภิญโญ นิโรจน์
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ในวันที่ 29  มีนาคม 2566 ณ ลานหน้าอุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์

GALLERY

Day 1 – กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ (เพาะกาย)

Day 2 – กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ (เพาะกาย)

Day 3 – กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ (เพาะกาย)

Day 4 – กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ (เพาะกาย)

Day 5 – กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ (เพาะกาย)

Day 6 – กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ (เพาะกาย)

Day 7 – กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ (เพาะกาย)

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th