ผู้ว่าการ กกท. ร่วมงานแถลงข่าวงานประกาศเกียรติคุณ “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ประจำปี 2565

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี เมมเบอร์) รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (บีดับเบิลยูเอฟ) และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวงานประกาศเกียรติคุณ “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนในแวดวงกีฬาไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล และนายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมงาน ณ โซน W6 ราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กกท. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า งานการประกาศเกียรติคุณ “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้น ซึ่งได้เสียสละแรงกาย แรงใจ ในการพัฒนากีฬาและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการปลูกเจตคติที่ดีต่อเยาวชนของชาติ ให้มีแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและเป็นการสร้างนักกีฬาทีมชาติรุ่นใหม่ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยโดยในปีนี้ มีการมอบรางวัลจำนวน 24 รางวัล ซึ่งคณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ กำหนดกรอบการพิจารณาผลงานในห้วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.65 หลังจากได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ได้มีการเปิดเผยรายชื่อรางวัล และผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยม ประกอบด้วย ณัฐกมล วาสนา (เทควันโด), พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ (แบดมินตัน), ปัณชญา จันทร์น้อย (สนุกเกอร์), รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยม ประกอบด้วย ภูริพล บุญสอน (กรีฑา), วีรพล วิชุมา (ยกน้ำหนัก) และ รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ (กอล์ฟ)รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยม ประกอบด้วย พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทควันโด), ธรรญธร สุขข์เจริญ (ยกน้ำหนัก), อรวรรณ พาระนัง (เทเบิลเทนนิส), รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยม กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (แบดมินตัน), จอร์ชชัว โรเบิร์ต แอทคินสัน (กรีฑา) และ วัฒนา ภู่โอบอ้อม (สนุกเกอร์)รางวัลนักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยม ประกอบด้วย อาฒยา ฐิติกุล (กอล์ฟ), ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย (สนุกเกอร์), รัชนก อินทนนท์ (แบดมินตัน), รางวัลนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยม ประกอบด้วย สมเกียรติ จันทรา (รถจักรยานยนต์), ธงชัย ใจดี (กอล์ฟ), ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม (มวย) ส่วนรางวัลอื่นๆ ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผู้เข้ารอบสุดท้าย และสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจะมีการเปิดเผยต่อไปทั้งนี้ งานประกาศเกียรติคุณ “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “52 ปี วันนักกีฬายอดเยี่ยม” มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดยสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง ททบ.5 ตั้งแต่เวลา 13.30 เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/