Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ 20-25 มี.ค.นี้ ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน

การแข่งขัน SINGHA-SAT Hua Hin Championship 2023 ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2566 ณ สนามรอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 20 มี.ค. เวลา 5.30-8.00 น และ 9.30-12.30 น. วันที่ 22 มี.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 23 มี.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 24 มี.ค. เวลา 6.00-8.30 น. วันที่ 25 มี.ค.

การแข่งขัน SINGHA-SAT Hua Hin Championship 2023 ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2566 ณ สนามรอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 20 มี.ค. เวลา 5.30-8.00 น และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 22 มี.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 23 มี.ค. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 24 มี.ค. เวลา 6.00-8.30 น.
วันที่ 25 มี.ค. เวลา 6.00-8.30 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/