ผลการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 (2nd Coordination Committee Meeting) ร่วมกับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ครั้งที่ 2

นายฮุสเซน อัล มุสซาลาม ผู้อำนวยการใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 (2nd Coordination Committee Meeting) ร่วมกับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ครั้งที่ 2 โดยมี นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการแห่งประเทศไทย (กกท.), นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ซี ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาที่ประชุม รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันของฝ่ายและสาขาต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2021) ได้แก่ คณะกรรมการสำนักงานฝ่ายเลขานุการ, คณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขัน, คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ, คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา, คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนและบริการ, คณะกรรมการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ, คณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และสุขอนามัย, คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร และคณะกรรมการฝ่ายประสานองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ โดยให้ความสำคัญทุกรายละเอียดของแต่ละฝ่ายและสาขาต่างๆ โดยเฉพาะฝ่ายการบริหารการจัดการแข่งขัน ในด้านระบบไอที เนื่องจากเป็นระบบที่จะต้องเชื่อมไปกับทุกๆส่วนของคณะทำงานตั้งแต่ต้นจนจบการแข่งขัน และฝ่ายอำนวยการ ในด้านการทำวีซ่าให้แก่ประเทศต่างๆ เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทั้งทวีปเอเชีย 45 ชาติ หรือโดยประมาณ 10,000 คน และสำนักงานฝ่ายเลขานุการ ในด้านการถ่ายทอดสด และด้านการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน เพื่อสร้างกระแส การรับรู้ให้ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติได้รับทราบถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อรองรับการเดินทางเข้ามารับชมการแข่งขันกีฬา และรองรับการเดินทางเข้ามาร่วมแข่งขัน ในประเทศไทย และนำไปสู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในประเทศต่อไปทั้งนี้ กำหนดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2021) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 26 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี โดยกำหนดพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และพิธีปิดการแข่งขันฯ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 และมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด จำนวน 37 ชนิดกีฬา แบ่งออกเป็น 35 ชนิดกีฬา และ 2 ชนิดกีฬาสาธิต ชิงชัยรวมทั้งสิ้น 323 เหรียญทองประชาสัมพันธ์ กกท. / 13 มีนาคม 2566

ความรู้สึกทั้งหมด146146

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/