นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เข้าร่วมงาน “มวยไทยเพื่อเฉลิมฉลองการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียให้เป็นปกติอย่างสมบูรณ์”

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เข้าร่วมงาน “มวยไทยเพื่อเฉลิมฉลองการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียให้เป็นปกติอย่างสมบูรณ์” โดย สมาพันธ์มวยไทยแห่งซาอุดีอาระเบีย (Saudi Muaythai Federation – SMF) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความนิยมกีฬามวยไทยสู่สากลตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียในระดับรัฐบาลและประชาชน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/