พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2023

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2566 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมกฎข้อบังคับ, สอบภาคสนามและอบรมทฤษฎีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2023 มีผู้สำเร็จตามหลักสูตรทั้งสิ้น 50 คน แบ่งเป็นประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (TP) จำนวน 18 คน และประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (GI) จำนวน 32 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ พิธีมอบประกาศนียบัตรได้รับเกียรติจากคุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ และคุณป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายก (ฝ่ายพัฒนา) เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School ในครั้งนี้ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2023 และขอขอบคุณวิทยากร, เจ้าหน้าที่ และทีมงานทุกฝ่ายที่ทำให้การสอบโปรครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตร

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2566 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมกฎข้อบังคับ, สอบภาคสนามและอบรมทฤษฎีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2023 มีผู้สำเร็จตามหลักสูตรทั้งสิ้น 50 คน แบ่งเป็นประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (TP) จำนวน 18 คน และประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (GI) จำนวน 32 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ

พิธีมอบประกาศนียบัตรได้รับเกียรติจากคุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ และคุณป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายก (ฝ่ายพัฒนา) เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School ในครั้งนี้

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2023 และขอขอบคุณวิทยากร, เจ้าหน้าที่ และทีมงานทุกฝ่ายที่ทำให้การสอบโปรครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2023 สามารถขึ้นทะเบียนสมาชิกใหม่และชำระค่าบำรุงสมาคมฯได้ที่ https://forms.gle/fKuVwLebJRyH7oSY9

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/