รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (MR.THAILAND 2023)

การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(MR.THAILAND 2023)

ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2566
ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์เกต

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขัน


ยืนยันเข้าร่วมการแข่งขัน

ข้อกำหนดคุณสมบัติการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566

1.ต้องผ่านการแข่งขันและติดอันดับ 1 ใน 5 อันดับของรายการ Road to Mr.Thailand 2023 รายการใดรายการหนึ่ง

2.ผู้ผ่านเข้ารอบ Road to Mr.Thailand 2023 ต้องลงแข่งตามรุ่นที่ได้อันดับมาเท่านั้นในกรณีทำน้ำหนักไม่ได้ตามเกณฑ์จะถูกปรับให้เป็นรุ่นถัดไป

3.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องได้รับการยืนยันส่งเข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยค่ายสมาชิกที่ส่งแข่งและได้อันดับมา ในกรณีที่มีการย้ายค่ายจะต้องมีหนังสือยินยอมให้ย้ายค่ายจากค่ายสมาชิกที่ส่งแข่งเดิมมาแสดงจึงสามารถลงแข่งขันได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ  092-278-6816 หรือ inbox เพจ facebook สมาคมฯ

  **หมดเขตยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 31 มีนาคม 2566 **

ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th

Related posts:

ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 10 NATIONAL BODYB...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand Muscle and Physique C...
ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 10 10TH NATIO...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รายการ Thailand International Elite P...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ...