อบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดยการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) ประกอบไปด้วย 4 วิชา – จรรยาบรรณและหน้าที่แห่งการเป็นแคดดี้อาชีพ – กฎ กติกา มารยาท กีฬากอล์ฟ – การจัดเตรียมและอ่าน Yardage Book ขั้นพื้นฐาน – การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สมาคมฯขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำหน้าที่แคดดี้และโอกาสต่อไปหวังว่าจะได้รับความสนใจเช่นนี้กับกิจกรรมต่างๆ จากสมาคมต่อไป

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom

โดยการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) ประกอบไปด้วย 4 วิชา
– จรรยาบรรณและหน้าที่แห่งการเป็นแคดดี้อาชีพ
– กฎ กติกา มารยาท กีฬากอล์ฟ
– การจัดเตรียมและอ่าน Yardage Book ขั้นพื้นฐาน
– การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สมาคมฯขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำหน้าที่แคดดี้และโอกาสต่อไปหวังว่าจะได้รับความสนใจเช่นนี้กับกิจกรรมต่างๆ จากสมาคมต่อไป

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/