[ประกาศ] รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟ (GI) ประจำปี 2566

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟ (GI) ประจำปี 2566 วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก หมายเหตุ: คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 คะแนนจึงจะถือว่าสอบผ่าน สำหรับผู้ที่สอบผ่านสามารถสมัครอบรมทฤษฎีวันที่ 7-11 มีนาคม 2566 สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ได้ที่ https://forms.gle/cq8CTWQvwZRf2hwi8 ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00 น. สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านสามารถมาสอบสัมภาษณ์ใหม่ได้ในครั้งถัดไปวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่สนามกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี โดยมีค่าสมัคร 3,000 บาท หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ครั้งถัดไปภายในวันที่กำหนดต้องสอบภาคสนามและสอบสัมภาษณ์ใหม่ทั้งหมด

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟ (GI) ประจำปี 2566
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก

หมายเหตุ: คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 คะแนนจึงจะถือว่าสอบผ่าน

สำหรับผู้ที่สอบผ่านสามารถสมัครอบรมทฤษฎีวันที่ 7-11 มีนาคม 2566 สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ได้ที่ https://forms.gle/cq8CTWQvwZRf2hwi8
ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00 น.

สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านสามารถมาสอบสัมภาษณ์ใหม่ได้ในครั้งถัดไปวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่สนามกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี โดยมีค่าสมัคร 3,000 บาท หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ครั้งถัดไปภายในวันที่กำหนดต้องสอบภาคสนามและสอบสัมภาษณ์ใหม่ทั้งหมด

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/