เปิดรับสมัครแล้ว! การฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน)

การฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) วันที่ 3 มีนาคม 2566 รูปแบบ: ออนไลน์ผ่าน Zoom Applicaiton ค่าสมัคร: 2,000 บาท + ค่าสมาชิกรายปี 1,000 บาท + ค่าส่ง 50 บาท รวม 3,050 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566 https://forms.gle/GhDedEjNcsbbFs746 วิชาสำหรับการอบรมแคดดี้อาชีพ Level 1 09:00-10:30 น. จรรยาบรรณและหน้าที่แห่งการเป็นแคดดี้อาชีพ 10:30-12:00 น. กฎ กติกา มารยาท กีฬากอล์ฟ 12:00-13:00 น. พักเบรค 13:00-15:00 น. การจัดเตรียมและอ่าน Yardage Book ขั้นพื้นฐาน 15:00-17:00 น.

การฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน)

วันที่ 3 มีนาคม 2566
รูปแบบ: ออนไลน์ผ่าน Zoom Applicaiton
ค่าสมัคร: 2,000 บาท + ค่าสมาชิกรายปี 1,000 บาท + ค่าส่ง 50 บาท รวม 3,050 บาท

สมัครได้แล้ววันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566
https://forms.gle/GhDedEjNcsbbFs746

วิชาสำหรับการอบรมแคดดี้อาชีพ Level 1
09:00-10:30 น. จรรยาบรรณและหน้าที่แห่งการเป็นแคดดี้อาชีพ
10:30-12:00 น. กฎ กติกา มารยาท กีฬากอล์ฟ
12:00-13:00 น. พักเบรค
13:00-15:00 น. การจัดเตรียมและอ่าน Yardage Book ขั้นพื้นฐาน
15:00-17:00 น. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หมายเหตุ: สำหรับสมาชิก Tournament Player (TP) กำหนดให้ไม่ต้องเข้าอบรมแคดดี้อาชีพ ระดับ 1 ให้ชำระเพียงค่าสมัครและค่าสมาชิกรายปีเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel: 02 136 2091
FB: m.me/thailandpga
LINE: @thailandpga
E-mail: support@thailandpga.or.th

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/