นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งระยะ BETONG 25 , BETONG 10 ในการแข่งขันวิ่งเทรล ” Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 ” โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย คณะผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารจากจังหวัดยะลา เข้าร่วมงาน ณ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งระยะ BETONG 25 , BETONG 10 ในการแข่งขันวิ่งเทรล ” Amazean Jungle Thailand by UTMB 2023 ” โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย คณะผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารจากจังหวัดยะลา เข้าร่วมงาน ณ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ จังหวัดยะลาจากนั้นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ Command center และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา Sports Science Mobile Clinic ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้ารับบริการเครื่องแคปซูลฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยออกซิเจนเข้มข้น (Hyperbaric Capsule) และนวดผ่อนคลาย ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/