แสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2023

แสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2023 สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2023 เพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก การสอบภาคสนามครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 150 คน แบ่งเป็น – นักกอล์ฟอาชีพ Tournament Players (TP) จำนวน 43 คน สอบผ่านทั้งสิ้น 4 คน – ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ Golf Instructor (GI) จำนวน 107 คน สอบผ่านทั้งสิ้น 41 คน ผู้ทำคะแนนอันดับที่ 1 Eui In Kim

แสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2023

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2023 เพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก

การสอบภาคสนามครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 150 คน แบ่งเป็น
– นักกอล์ฟอาชีพ Tournament Players (TP) จำนวน 43 คน สอบผ่านทั้งสิ้น 4 คน
– ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ Golf Instructor (GI) จำนวน 107 คน สอบผ่านทั้งสิ้น 41 คน

ผู้ทำคะแนนอันดับที่ 1 Eui In Kim จากเกาหลี สกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 285 (69–69-74-73)

สำหรับขั้นตอนต่อไปเป็นการอบรมภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2566 ณ สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

ผลการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2023

Thailand PGA Q-School 2023
1 of 2

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/