การกีฬาฯ เปิดยื่นแบบคำขอรับการช่วยเหลือฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดยื่นแบบคำขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนสำหรับสมาคมกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ภายในวันเวลาทำการ ณ สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือทางอีเมล: sportsdevelopment.hub@gmail.com สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ bit.ly/4150MiQ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 089-555-9169 (จ๊อยซ์) Line OA: @thaips

การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดยื่นแบบคำขอรับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนสำหรับสมาคมกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ภายในวันเวลาทำการ ณ สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือทางอีเมล: sportsdevelopment.hub@gmail.com

สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ bit.ly/4150MiQ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 089-555-9169 (จ๊อยซ์) Line OA: @thaips

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/