หลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยอาชีพ(License C) “ประถมพร เจือจันทร์” | สืบสานศิลปะมวยไทย | EP16

สืบสานศิลปะมวยไทย ส่งเสริมและให้ความรู้ต่างๆ จากผู้ทีมีประสบการณ์ทางด้านมวยไทยโดยตรง ในเรื่องศิลปะมวยไทย

กดเพื่อเข้าดูวิดีโอ : https://www.youtube.com/watch?v=5bj86riHC-Y&list=PL54wbRPQhD8NFvkr0CdoFOMNqM2ZcKdUr&index=16

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/