คุณสมบัติของผู้ฝึกสอน “อาจารย์ชาลี กุลธารี” | สืบสานศิลปะมวยไทย | EP5

สืบสานศิลปะมวยไทย ส่งเสริมและให้ความรู้ต่างๆ จากผู้ทีมีประสบการณ์ทางด้านมวยไทยโดยตรง ในเรื่องศิลปะมวยไทย

กดเพื่อเข้าดูวิดีโอ : https://www.youtube.com/watch?v=nJ9FjjL4iuA&list=PL54wbRPQhD8NFvkr0CdoFOMNqM2ZcKdUr&index=5

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/