รัฐบาลหนุนคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภาตั้ง “สถาบันมวยไทยแห่งชาติ”

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/