ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566

Blood Donation Student Council Poster

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/