ยุวชนโครงการสานพลังฯ ร่วมอบรมจิตวิทยา

วันที่ 14 ธันวาคม เวลา 14.00 น. นักกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนในโครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ” Become The Next Generation เข้าอบรมทางด้านจิตวิทยา โดย ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬา  ดร.สืบสาย กล่าวว่า ได้มีการพูดคุยถึงการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล ในการฝึกฝนนักกีฬาด้านจิตวิทยา ในวันแรกจะมองดูว่าจะดึงให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดคือนักกีฬาจะต้องเอาไปฝึกซ้อม วันที่สองให้นักกีฬาเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไร เวลาฝึกซ้อมจะได้สนุก หลักของการตั้งเป้าหมายของการฝึกซ้อมจึงไม่ใช่เป้าหมายใหญ่ ต้องเรียนรู้ว่าตัวเองมีข้อดี ข้อเสียอะไร เป้าหมายของตัวเองคืออะไรในการทำทักษะต่าง ๆ  นี้คือการประยุกต์สิ่งที่โค้ชได้ฝึกซ้อม โดยมาใช้จิตวิทยาเพื่อให้การฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น   ในช่วงของการฝึกซ้อม นุศรา ต้อมคำ นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ร่วมฝึกซ้อมและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่อีกด้วย

วันที่ 14 ธันวาคม เวลา 14.00 น. นักกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนในโครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ” Become The Next Generation เข้าอบรมทางด้านจิตวิทยา โดย ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬา 

ดร.สืบสาย กล่าวว่า ได้มีการพูดคุยถึงการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล ในการฝึกฝนนักกีฬาด้านจิตวิทยา ในวันแรกจะมองดูว่าจะดึงให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดคือนักกีฬาจะต้องเอาไปฝึกซ้อม วันที่สองให้นักกีฬาเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไร เวลาฝึกซ้อมจะได้สนุก หลักของการตั้งเป้าหมายของการฝึกซ้อมจึงไม่ใช่เป้าหมายใหญ่ ต้องเรียนรู้ว่าตัวเองมีข้อดี ข้อเสียอะไร เป้าหมายของตัวเองคืออะไรในการทำทักษะต่าง ๆ 

นี้คือการประยุกต์สิ่งที่โค้ชได้ฝึกซ้อม โดยมาใช้จิตวิทยาเพื่อให้การฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ในช่วงของการฝึกซ้อม นุศรา ต้อมคำ นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ร่วมฝึกซ้อมและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่อีกด้วย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/