อัสสัมชัญ – บดินทรเดชา คว้าแชมป์เอสโคล่า 2565 ภาคนครหลวง

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) ประจําปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ณ ยิมโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ ผลการแข่งขันวันสุดท้าย มีดังนี้ รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนเทศบาล1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ 3-0 เซต 25-13, 25-18, 25-14 ประเภททีมหญิง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี 3-0 เซต 25-15, 27-25, 27-25 รอบชิงอันดับ 3 ประเภททีมชาย โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 …

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) ประจําปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ณ ยิมโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ ผลการแข่งขันวันสุดท้าย มีดังนี้

รอบชิงชนะเลิศ

ประเภททีมชาย

โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนเทศบาล1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ 3-0 เซต 25-13, 25-18, 25-14

ประเภททีมหญิง

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี 3-0 เซต 25-15, 27-25, 27-25

รอบชิงอันดับ 3

ประเภททีมชาย

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี 3-0 เซต 25-19, 25-15, 25-20

ประเภททีมหญิง

โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จ.กรุงเทพมหานคร 3-0 เซต 25-7, 25-7, 25-3

ประเภททีมชาย

อันดับ 1 : โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร

อันดับ 2 : โรงเรียนเทศบาล1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ

อันดับ 3 : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 จ.นนทบุรี

ประเภททีมหญิง

อันดับ 1 : โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร

อันดับ 2 : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

อันดับ 3 : โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร

รางวัลบุคคล

ประเภททีมชาย

นักกีฬายอดเยี่ยม : นายณัฐวัฒน์ หมื่นนรา – โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : นายสนั่น อ้นเกตุ – โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร

ประเภททีมหญิง

นักกีฬายอดเยี่ยม : นางสาวกันตินันท์ นพรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : นายนิพน แจ่มแจ้ง โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/