เปิดรับสมัครแล้ว !!! การแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ 3rd THAILAND OPEN MASTERS GAMES ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เปิดรับสมัครแล้ว !!! การแข่งขันกีฬาเพาะกายในกีฬาสูงอายุ

ไทยแลนด์​ โอเพ่น​มาสเตอร์​ เกมส์​ ครั้งที่ 3

3rd THAILAND OPEN MASTERS GAMES

ระหว่างวันที่  11 – 12 กุมภาพันธ์  2566
ณ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และ ภาคี 17 สมาคมกีฬา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสูงอายุของไทย ไทยแลนด์​ โอเพ่น​มาสเตอร์​ เกมส์​ ครั้งที่ 3  (3rd THAILAND OPEN MASTERS GAMES)  ขึ้นในระหว่าง
วันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2566
โดยมีการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬาและ 2 ชนิดกีฬาสาธิต

การแข่งขันกีฬาสูงอายุ ไทยแลนด์​ โอเพ่น​มาสเตอร์​ เกมส์​ ครั้งที่ 3 (3rd THAILAND OPEN MASTERS GAMES) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนามาตรฐานการแข่งขันกีฬาสูงอายุ เป็นการเติมเต็มระบบการแข่งขันกีฬาของประเทศ และใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสูงอายุเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย

สมัครได้ทั้งคนไทยและต่างชาติ
(ไม่รับสมัครหน้างาน)
สมัครแข่งขัน

กดคลิ๊กที่นี่

รายละเอียดการแข่งขัน

<< ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 300 บาท >>
*ชำระได้ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน*
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

โทรศัพท์  092-278-6816
  **หมดเขตรับสมัครวันที่  10  มกราคม  2566**
ติดต่อภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น
Registration  is open!!!
3
rd THAILAND OPEN MASTERS GAMES
Organized the competition during 11 – 12 February 2023
at  Pacific Park Hotel, Sriracha, Chonburi Province


registration

Detail

 Registration fee to participate in the competition
$30 US dollar

*Pay at the registration desk in front of the event*

For more information, please contact

Phone : 092-278-6816

Due date for the registration : 10th January, 2023

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th