เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ประจำปี 2565

ลิงค์รับสมัครเข้าร่วมการเเข่งขัน  คลิกที่นี่ กำหนดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ใบสมัคร แผงรูป ใบยืนยันรายชื่อ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน แอรเอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ส.ว.ท.(ว) 1305 เรื่องขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” 2565 ภาคใต้ ส.ว.ท.(ว) 1306 เรื่องขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” 2565 ภาคนครหลวง ส.ว.ท.(ว) 1307 …

ลิงค์รับสมัครเข้าร่วมการเเข่งขัน  คลิกที่นี่

กำหนดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

ใบสมัคร แผงรูป ใบยืนยันรายชื่อ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน แอรเอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

ส.ว.ท.(ว) 1305 เรื่องขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” 2565 ภาคใต้

ส.ว.ท.(ว) 1306 เรื่องขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” 2565 ภาคนครหลวง

ส.ว.ท.(ว) 1307 เรื่องขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” 2565 ภาคกลาง

ส.ว.ท.(ว) 1308 เรื่องขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง

ส.ว.ท.(ว) 1309 เรื่องขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” 2565 ภาคเหนือ

ส.ว.ท.(ว) 1310 เรื่องขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน

ส.ว.ท.(ว) 1311 เรื่องขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” 2565 ภาคตะวันออก

 

 

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/