[ประกาศ] เลื่อนการอบรมทฤษฎี 1-5 พ.ย. 65 อย่างไม่มีกำหนด

ตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดการอบรมทฤษฎีระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามปัญญาอินทรา กรุงเทพฯ นั้น เนื่องจากการสอบภาคสนามครั้งที่ 2/2565 มีจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการอบรมทฤษฎีระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2565 อย่างไม่มีกำหนด สำหรับกำหนดการใหม่จะมีขึ้นก่อนเริ่มการแข่งขันฤดูกาลปี 2566 โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบภายหลัง

ตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดการอบรมทฤษฎีระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามปัญญาอินทรา กรุงเทพฯ นั้น

เนื่องจากการสอบภาคสนามครั้งที่ 2/2565 มีจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการอบรมทฤษฎีระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2565 อย่างไม่มีกำหนด สำหรับกำหนดการใหม่จะมีขึ้นก่อนเริ่มการแข่งขันฤดูกาลปี 2566 โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบภายหลัง

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/