อัสสัมชัญ-นครนนท์ คว้าแชมป์ลูกยาง PEA 2565

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวรี จ.ชัยภูมิ วัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวลี จ.ชัยภูมิ เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้  ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา 3-1 เซต 19-25, 25-23, 25-22, 26-24 ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 3-0 เซต 25-16, 25-15, 26-24 ประเภททีมชาย รอบชิงอันดับ 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ …

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวรี จ.ชัยภูมิ วัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวลี จ.ชัยภูมิ เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้ 

ประเภททีมชาย
รอบชิงชนะเลิศ

โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา 3-1 เซต 19-25, 25-23, 25-22, 26-24

ประเภททีมหญิง
รอบชิงชนะเลิศ

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 3-0 เซต 25-16, 25-15, 26-24

ประเภททีมชาย
รอบชิงอันดับ 3

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น 3-1 เซต 25-22, 18-25, 25-15, 25-21

ประเภททีมหญิง
รอบชิงอันดับ 3

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา ชนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย 3-2 เซต 25-18, 25-22, 19-25, 19-25, 15-13

สรุปอันดับ
ประเภททีมชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร – รับถ้วยพระราชทาน และทุนการศึกษา 50,000 บาท

รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา – รับทุนการศึกษา 30,000 บาท

อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ – รับทุนการศึกษา 15,000 บาท

อันดับ 4 ได้แก่ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น – รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

ประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี – รับถ้วยพระราชทาน และทุนการศึกษา 50,000 บาท

รองชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา – รับทุนการศึกษา 30,000 บาท

อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา – รับทุนการศึกษา 15,000 บาท

อันดับ 4 ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย – รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลบุคคล
ประเภททีมชาย

หัวเสายอดเยี่ยม 1 : อับดลเลาะห์ ยีละงู – โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

หัวเสายอดเยี่ยม 2 : กิตติพงษ์ สังศักดิ์ – โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา

บีหลังยอดเยี่ยม : คริสโตเฟอร์ อาลิ อุปคำ – โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา

บอลเร็วยอดเยี่ยม 1 : วิทวัส พลแสน – โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา

บอลเร็วยอดเยี่ยม 2 : สุวรรณภักดี เพ็ชรทวี – โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

เซตยอดเยี่ยม : กมลภพ สอนสืบ – โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม : ปฏิวัติ หลักรัตน์ – โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

นักกีฬายอดเยี่ยม (MVP) : ปัญญา บุตรสัมฤทธิ์ – โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : นายสนั่น อ้นเกตุ – โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

ประเภททีมหญิง

หัวเสายอดเยี่ยม 1 : วริศรา สีทาเลิศ – โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

หัวเสายอดเยี่ยม 2 : ปิยวรรณ พุทธรอด – วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

บีหลังยอดเยี่ยม : เนติมา รอดเขียว – วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

บอลเร็วยอดเยี่ยม 1 : นันทิกานต์ ธัญญะภู – โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

บอลเร็วยอดเยี่ยม 2 : สุพัตรา ศรีระษา – วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เซตยอดเยี่ยม : กนกพร แสงทอง – วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม : กัลยรัตน์ คำวงษ์ – โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

นักกีฬายอดเยี่ยม (MVP) : อัมพา สนสุรัตน์ – โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : ว่าทีร้อยตรี ธนกฤต อินเลี้ยง – โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/