ทัพชายหาดไทยบินสู่มัลดีฟท์ลุย Pro Tour Challenge

ทีมวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยประเภททีมหญิงและประเภททีมชาย ออกเดินทางจากประเทศไทย ไปยังประเทศมัลดีฟท์เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน Volleyball World Beach Pro Tour Challenge  ทีมหญิงประกอบไปด้วย วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี / ธาราวดี นาราพรลภัส / วรภัสสร รดารงค์ / ชรันรัตน์วดี พัชรมัยนฤภร คุมทีมโดยโค้ชเพชร เพชรราช พุฒซ้อน ส่วนประเภททีมชาย ได้แก่ สุรินทร์ จงกลาง / บัลลือ นาคประคอง / พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ / ปรวิทย์ เตาวะโต ผู้ฝึกสอนได้แก่ โค้ชด้อง สถาพร สว่างเรือง สำหรับการแข่งขัน Volleyball World Beach Pro Tour Challenge ที่ประเทศมัลดีฟท์ ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2565

ทีมวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยประเภททีมหญิงและประเภททีมชาย ออกเดินทางจากประเทศไทย ไปยังประเทศมัลดีฟท์เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน Volleyball World Beach Pro Tour Challenge 

ทีมหญิงประกอบไปด้วย วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี / ธาราวดี นาราพรลภัส / วรภัสสร รดารงค์ / ชรันรัตน์วดี พัชรมัยนฤภร คุมทีมโดยโค้ชเพชร เพชรราช พุฒซ้อน ส่วนประเภททีมชาย ได้แก่ สุรินทร์ จงกลาง / บัลลือ นาคประคอง / พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ / ปรวิทย์ เตาวะโต ผู้ฝึกสอนได้แก่ โค้ชด้อง สถาพร สว่างเรือง

สำหรับการแข่งขัน Volleyball World Beach Pro Tour Challenge ที่ประเทศมัลดีฟท์ ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2565

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/