Top 5 อันดับเงินรางวัลสะสม Thailand PGA Tour 2022

Top 5 อันดับเงินรางวัลสะสม Thailand PGA Tour 2022 หลังจบการแข่งขันรายการสุดท้าย SINGHA-SAT Khon Kaen Championship 2022 ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่นกอล์ฟคลับ จ.ขอนแก่น 1. ขวัญชัย แท่นนิล (616,783.33) 2. เอกปริษฐิ์ หวู่ (512,250.00) 3. ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน (463,087.50) 4. ฉ่างไท้ สุดโสม (437,750.00) 5. พล เขมรัตน์ (406,010.00) อันดับเงินรางวัลสะสม https://bit.ly/3OHVof3 ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน – สิงห์ คอร์ปอเรชั่น – การกีฬาแห่งประเทศไทย – กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – น้ำดื่มสิงห์ – บริดจสโตน – อินฟินิท

Top 5 อันดับเงินรางวัลสะสม Thailand PGA Tour 2022 หลังจบการแข่งขันรายการสุดท้าย SINGHA-SAT Khon Kaen Championship 2022 ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่นกอล์ฟคลับ จ.ขอนแก่น

1. ขวัญชัย แท่นนิล (616,783.33)
2. เอกปริษฐิ์ หวู่ (512,250.00)
3. ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน (463,087.50)
4. ฉ่างไท้ สุดโสม (437,750.00)
5. พล เขมรัตน์ (406,010.00)

อันดับเงินรางวัลสะสม
https://bit.ly/3OHVof3

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน
– สิงห์ คอร์ปอเรชั่น
– การกีฬาแห่งประเทศไทย
– กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
– น้ำดื่มสิงห์
– บริดจสโตน
– อินฟินิท

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/