TOP 5 Order of Merit Thailand Development Tour 2022

TOP 5 อันดับเงินรางวัลสะสม Thailand Development Tour 2022 หลังจบการแข่งขันรายการสุดท้ายของฤดูกาล SINGHA-SAT TDT Nakhon Ratchasima 2022 ที่สนามพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา 1. วีระชัย ยืนยั่ง (266,857.62) 2. ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ (252,416.67) 3. วงศกร พิกุลสวัสดิ์ (212,766.67) 4. กฤตชยพล สินไชย (199,400.00) 5. วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ (187,795.00) อันดับเงินรางวัลสะสม https://bit.ly/3NbEiVK ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน – สิงห์ คอร์ปอเรชั่น – การกีฬาแห่งประเทศไทย – กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – น้ำดื่มสิงห์ – บริดจสโตน

TOP 5 อันดับเงินรางวัลสะสม Thailand Development Tour 2022 หลังจบการแข่งขันรายการสุดท้ายของฤดูกาล SINGHA-SAT TDT Nakhon Ratchasima 2022 ที่สนามพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา

1. วีระชัย ยืนยั่ง (266,857.62)
2. ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ (252,416.67)
3. วงศกร พิกุลสวัสดิ์ (212,766.67)
4. กฤตชยพล สินไชย (199,400.00)
5. วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ (187,795.00)

อันดับเงินรางวัลสะสม
https://bit.ly/3NbEiVK

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน
– สิงห์ คอร์ปอเรชั่น
– การกีฬาแห่งประเทศไทย
– กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
– น้ำดื่มสิงห์
– บริดจสโตน
– อินฟินิท

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/