Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ 21-24 ก.ย.นี้ ที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น

การแข่งขัน Thailand PGA Tour รายการ SINGHA-SAT Khon Kaen Championship 2022 ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2565 ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่นกอล์ฟคลับ ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 19 ก.ย. เวลา 6.00-9.00 น. วันที่ 21 ก.ย. เวลา 6.00-8.30 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 22 ก.ย. เวลา 6.00-8.30 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 22 ก.ย. เวลา 6.00-9.00 น. วันที่ 24 ก.ย. เวลา 6.00-9.00

การแข่งขัน Thailand PGA Tour รายการ SINGHA-SAT Khon Kaen Championship 2022 ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2565 ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่นกอล์ฟคลับ ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 19 ก.ย. เวลา 6.00-9.00 น.
วันที่ 21 ก.ย. เวลา 6.00-8.30 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 22 ก.ย. เวลา 6.00-8.30 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 22 ก.ย. เวลา 6.00-9.00 น.
วันที่ 24 ก.ย. เวลา 6.00-9.00 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/