Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ 14-16 ก.ย.นี้ ที่สนามพานอราม่า

การแข่งขัน Thailand Development Tour รายการ SINGHA-SAT TDT Nakhon Ratchasima 2022 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ สนามพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 14 ก.ย. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 15 ก.ย. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น. วันที่ 16 ก.ย. เวลา 6.00-9.00 น.

การแข่งขัน Thailand Development Tour รายการ SINGHA-SAT TDT Nakhon Ratchasima 2022 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ สนามพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 14 ก.ย. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 15 ก.ย. เวลา 5.30-8.00 น. และ 9.30-12.30 น.
วันที่ 16 ก.ย. เวลา 6.00-9.00 น.

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/